Välkommen till oss !

Vi är den första personalkooperativa förskolan i Kungsbacka kommun.

Förskolan grundades i februari 1987 av tre förskollärare, Bengt Norman, Gunilla Thorsson och Gudrun Jacobsson, som alla ville prova något nytt. Bengt arbetar fortfarande kvar. Fr o m juli 2021 drivs förskolan vidare av samtliga fast anställda, vilka förutom Bengt är: Cia Henrysson, Lillemor Johnsson, Jezzica Ericsson, Emelie Ekblad, Johanna Larsson och Tova Coxner Janovskis. Skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 samt Barnkonventionen är våra styrdokument och ligger till grund för vårt pedagogiska arbete.

Förskolan har två avdelningar med barn från 1 års ålder tills de börjar förskoleklass.

Vår goda mat köper vi från Restaurang Varla. Frukost och mellanmål gör vi själva.

Våren 2015 blev vi en Grön Flagg certifierad förskola.

Letar ni plats?

Instruktioner om hur ni går tillväga för att ansöka om plats hos oss finns beskrivet under "" i menyn längst upp på sidan, eller via denna länken.

Besökare

Vi har 108 besökare och inga medlemmar online

Kontakt